תפילין היובל

תפילין בית-אל בהמה גסה

פירוט ההידורים: 

תפילין מיוחדות מאד, על פי הנחיות הראשל”צ, הרה”ג מרדכי אליהו זצ”ל ועל פי שיטת המקובלים: כתיבת שם הוי”ה, תיוג על פי שיטת השימושא רבא, שני תגי למ”ד- חסד ודין, הקפדה על דין כקובה, כתיבה גסה מעט שאינה נמחקת, דקדוק בפתוחות וסתומות על פי הרמב”ם בשיטת הפרמ”ג או ט”ז,  בתים מיוחדים מקשה אחת, ללא שום תוספת עור, מעברתא עבה, חורים לפי שיטת המרדכי, ללא קניפל בדפנות הפנימיות (שו”ע הרב), גיד מפריד בין בית לבית (פנימי) ובין פרשיה לפרשיה (חיצוני), כל שטח התיתורא מלא בעור עצמו; הצמדה מלאה של עור בין הקמטים, ללא רווח כחגירת ציפורן. קווים ישרים עד התפר, במקום המדויק של הפרודות (‘שניצל ידני’) – רמ”א, בבדיקת מעטפת חיצונית – הקפדה שלא יהיה “סדק” אפילו שאינו מפולש ללא קמט (“רואה פני טבלא”), דפנות חלקות ללא רשת, השי”ן כולה נעשית בהוצאה ידנית (ולא רק הכשר שי”ן), מרחק שווה בין החורים (“משולשים”), ללא שיעור פרשה באמצע השיטות (ג’ אותיות לר”ת),רצועות עבודת יד שחור משני הצדדים.

מידע נוסף

ימני-שמאלי

כותב ביד ימין ומניח בשמאל, כותב ביד שמאל ומניח בימין

נוסח

אר"י, אשכנזי, ספרדי

קשר-יד

חוץ, פנים

קשר-ראש

דל"ת, מרובע