תפילין ברקת

תפילין בית-אל בהמה גסה

פירוט ההידורים:

מעור אחד מבהמה גסה, כולל המעברתא, ללא חשש בכורות, בדיקה שהעור אינו שומני, ייבוש טבעי ולא מזורז, חללים רחבים (עובי 4 מ”מ) כדי שהפרשיות ייכנסו שלא בדוחק, חללים עמוקים כך שהפרשייה נמצאת אך ורק בקציצה (של”ה), הקפדה לבל יהיו שני חורים זה מול זה אפילו בבית ספרדי; ולא עוד אלא שבית שלם מפריד ולא רק דופן, הקפדה שלא יהיה חור כלל בדפנות הפנימיות, לא בשני (‘פיטונג’), שי”ן בהוצאה ידנית (“חק ירכות”); רגל אחת (“הכשר שי”ן”), גיד נוגע בגיד בתפירות (פנימי), ריבוע מירבי (דיגיטלי) בקציצה, בתיתורא ובתפירות (“חריצים”), החיתוך בקו התיתורא נעשה עד סיום חצי הקשת בלבד, סגירת התיתורא נעשית בתפירות בלבד, ורק לאחר מכן הדבקה לשם יופי, צביעה בשלבים לקבלת צבע בלוע ולא חיצוני, קשר היו”ד מהודק היטב וצמוד לבית,  3 הגהות לכל פרשייה (קול יעקב), תיוג שעטנ”ז ג”ץ בשלמות ובד”ק חי”ה,הגהות – בידי סופר בקי והגון בעל הסמכה,  .גיד עובר בין הבתים, פרודות עד התפר, הקפדה שלא יהיה בהם חור מפולש בחללים הפנימיים, אין עירוב בין הכתבים – ב”י, אר”י וכו’, שימת לב שלא ידובקו התגין זה בזה, או יופרדו ממקומם בזמן ההגהה והכנסת הפרשיות, הקפדה על חיבור התגין לגוף האות, דיו שחורה ולא דהויה בין באותיות ובין בתגין, בלא גריעה בנו”ן, בלא הפרדת דיבוקים אפילו בלא בשינוי צורה אלא ע”י חלק האות.

מידע נוסף

ימני-שמאלי

כותב ביד ימין ומניח בשמאל, כותב ביד שמאל ומניח בימין

נוסח

אר"י, אשכנזי, ספרדי

קשר-יד

חוץ, פנים

קשר-ראש

דל"ת, מרובע