תפילין אודם

תפילין בית-אל בהמה גסה

פירוט ההידורים:

ללא קניפל בדפנות הפנימיות (שו”ע הרב), גיד מפריד בין בית לבית (פנימי) ובין פרשיה לפרשיה (חיצוני), כל שטח התיתורא מלא בעור עצמו; הצמדה מלאה של עור בין הקמטים, ללא רווח כחגירת ציפורן. קווים ישרים עד התפר, במקום המדויק של הפרודות (‘שניצל ידני’) – רמ”א, בבדיקת מעטפת חיצונית – הקפדה שלא יהיה “סדק” אפילו שאינו מפולש ללא קמט (“רואה פני טבלא”), דפנות חלקות ללא רשת, השי”ן כולה נעשית בהוצאה ידנית (ולא רק הכשר שי”ן), מרחק שווה בין החורים (“משולשים”) . ללא שיעור פרשה באמצע השיטות (ג’ אותיות לר”ת), רצועות עבודת יד.

מידע נוסף

ימני-שמאלי

כותב ביד ימין ומניח בשמאל, כותב ביד שמאל ומניח בימין

נוסח

אר"י, אשכנזי, ספרדי

קשר-יד

חוץ, פנים

קשר-ראש

דל"ת, מרובע