כיסויי חלה | כיסויי פלטה

מבחר גדול של כיסויי פלטה וכיסויי חלה מעוצבים ע”י אומנים.
מדוע מכסים את החלות? כיסוי לחלה הוא מנהג הלכתי עתיק, לפיו יש לכסות את החלות של סעודת השבת בשעת הקידוש. אחד הטעמים לכיסוי החלה הוא שמדין סדר הקדימות בברכות יש לברך קודם על הלחם ורק אחר-כך על היין, אך בשל האיסור לאכול לפני הקידוש, צריך לקדש קודם. מכסים את החלות כדי “לא לביישן”- על ידי הכיסוי, נחשב שהן אינן נמצאות על השולחן.
כיסויי הפלטה מיועדים לפלטות גדולות ומיוצרים עם בטנה שמורכבת מחומר מונע בערה.